Stiri

Cele 10 porunci: cum a fost creat Decalogul

Cele 10 porunci: cum a fost creat Decalogul

În istoria umanității, există puține texte care au avut un impact cultural, moral și religios atât de profund ca Cele Zece Porunci, cunoscute și sub numele de Decalogul. Aceste norme morale fundamentale au stat la baza eticii și spiritualității pentru diverse comunități și credințe de-a lungul timpului. 

Dar cum au fost create aceste porunci sacre, care au ghidat generații și au modelat principiile morale? În acest articol, vom explora originea și procesul de creare al Decalogului, aruncând o privire în culisele unuia dintre cele mai semnificative texte din istoria umanității.

Cele 10 porunci

  1. Eu sunt Domnul Dumnezeul Tău; să nu ai alți dumnezei afară de Mine. 
  2. Să nu-ți faci chip cioplit, nici altă asemănare, nici să te închini lor. 
  3. Să nu iei numele Domnului Dumnezeului tău în deșert. 
  4. Adu-ți aminte de ziua Domnului și o cinstește. 
  5. Cinstește pă tatăl tău și pe mama ta, că bine să-ți fie și mulți ani să trăiești pe pământ. 
  6. Să nu ucizi. 
  7. Să nu fii desfrânat. 
  8. Să nu furi. 
  9. Să nu ridici mărturie mincinoasă împotriva aproapelui tău. 
  10. Să nu poftești nimic din ce este al aproapelui tău.

Istoria celor 10 porunci

Istoria Celor Zece Porunci, cunoscute și sub numele de Decalogul, se întinde pe mii de ani și este strâns legată de tradițiile religioase și culturale ale diferitelor comunități. Aceste norme morale fundamentale au fost transmise în diferite moduri și contexte, reflectând evoluția credințelor și valorilor umane.

Originea Celor Zece Porunci poate fi urmărită în principal în Biblie, în cartea Exodul din Vechiul Testament, care relatează evenimentele legate de eliberarea poporului evreu din sclavia egipteană și călătoria lor către Pământul Făgăduinței. În capitolul 20 al cărții Exodul, poruncile sunt prezentate ca fiind dictate de Dumnezeu în timpul șederii poporului evreu în deșertul Sinai, după ieșirea lor din Egipt.

Această prezentare biblică susține că Moise, considerat un lider și profet important, a primit poruncile direct de la Dumnezeu pe muntele Sinai. Acest eveniment este considerat un moment crucial în istoria poporului evreu și în dezvoltarea religiei iudaice. Poruncile au fost înscrise pe table de piatră și au fost considerate a fi un contract divin între Dumnezeu și poporul ales.

Într-un eveniment istoric, plăcile gravate au dispărut începând din anul 596 Î.Hr., când armata condusă de Nabucodonosor al II-lea a devastat templul în care Chivotul Legământului se afla întru-un adăpost. Chivotul era un recipient special care adăpostea cele zece porunci. 

Forma și dimensiunile exacte ale acestor table nu sunt cunoscute cu precizie, însă potrivit tradițiilor iudaice, ele aveau configurația unor cuburi, iar latura fiecărui cub corespundea măsurii unui cot. Inscripțiile erau săpate pe întreaga suprafață a fiecărui cub, interioară și exterioară, deoarece fiecare cub era perforat într-un mod specific, având o gaură de formă cilindrică.

Cele Zece Porunci au avut o influență majoră în modelarea eticii și moralității în rândul poporului evreu și nu numai. Aceste norme acoperă o gamă largă de aspecte, de la relația cu Dumnezeu la relațiile interumane și comportamentul moral. Ele au fost adesea interpretate și dezvoltate în context religios și juridic și au continuat să fie o sursă de învățăminte și reflecție în mai multe tradiții religioase.

De-a lungul timpului, Cele Zece Porunci au căpătat o semnificație universală, fiind recunoscute ca un set de principii morale fundamentale care transcend barierele culturale și religioase. Ele au influențat legile și etica multor societăți și au rămas un pilon al valorilor morale într-o varietate de contexte.

De ce au fost create cele zece porunci

De ce au fost create cele zece porunci

Sursa foto

Crearea Cele Zece Porunci a reprezentat un moment deosebit de semnificativ în dezvoltarea spirituală și morală a poporului evreu și în relația lor cu Dumnezeu. Aceste norme morale fundamentale au fost create dintr-o nevoie de a oferi o bază solidă pentru comunitatea în formare și pentru a asigura un cadru etic pentru relația cu divinitatea și cu cei din jur.

Unul dintre motivele majore pentru care Cele Zece Porunci au fost create a fost să ofere un ghid moral clar pentru poporul evreu în procesul de formare a identității lor ca națiune aleasă de Dumnezeu. 

În contextul ieșirii lor din sclavia egipteană și călătoriei către Pământul Făgăduinței, aceste porunci au furnizat principii fundamentale pentru o viață dreaptă și corectă. Ele au fost menite să promoveze unitatea în cadrul comunității și să consolideze relația lor cu Dumnezeu, subliniind nevoia de loialitate, respect și dreptate.

De asemenea, crearea Celor Zece Porunci a reprezentat un efort de a combate idolatria și practicile străine, cu care poporul evreu intrase în contact în timpul călătoriei lor. Poruncile au stabilit clar că nu trebuie să existe alți dumnezei înafară de Cel Adevărat și au interzis cultul imaginilor și a idolilor. Aceasta a avut ca scop menținerea identității lor spirituale și protejarea credințelor lor de influențele externe.

În plus, aceste porunci au fost concepute pentru a reglementa relațiile sociale și interumane. Ele au stabilit principii fundamentale privind onoarea părinților, interzicerea uciderii, adulterul, furtul și mărturia falsă. Aceste norme au fost gândite pentru a crea o comunitate etică și morală, promovând armonia și justiția între oameni.

În concluzie, Cele Zece Porunci rămân un pilon de etică și moralitate care a traversat secole și culturi. Creația acestor norme morale fundamentale a avut un impact durabil asupra societăților și religiilor din întreaga lume. Ele au oferit o bază etică solidă pentru comunități în formare, stabilind principii esențiale pentru relația cu divinitatea și pentru interacțiunile umane.

Vezi si