Actualitate

Amprenta de carbon în atenția companiilor: Măsuri concrete pentru o dezvoltare sustenabilă

În contextul schimbărilor climatice și a necesității de a reduce impactul negativ asupra mediului, companiile din întreaga lume sunt tot mai încurajate să acționeze în direcția diminuării emisiilor de dioxid de carbon (CO2). Emisiile de CO2, care provin în mare parte din arderea combustibililor fosili, sunt unul dintre principalii factori care contribuie la creșterea efectului de seră și la încălzirea globală.

Înțelegând importanța și urgența acestei probleme, autoritățile responsabile cu protecția mediului, agenții economici și societatea civilă promovează angajamentul și acțiunile companiilor în direcția reducerii emisiilor de CO2.

Motivele pentru care companiile sunt încurajate să acționeze în această direcție

  • Responsabilitate socială și impactul asupra mediului: Companiile își asumă responsabilitatea de a contribui la protejarea mediului și de a minimiza impactul negativ asupra acestuia. Reducerea emisiilor de CO2 este un pas esențial în direcția protejării climei și a promovării sustenabilității.
  • Reglementări și cerințe legislative: cadrul legal impune tot mai multe cerințe legale privind reducerea emisiilor de CO2. Companiile sunt motivate să acționeze în conformitate cu aceste reglementări pentru a evita sancțiuni și pentru a se alinia cu obiectivele climatice internaționale.
  • Imagine și relații cu clienții: Conștientizarea și preocuparea consumatorilor în privința schimbărilor climatice sunt în creștere. Companiile care iau măsuri concrete pentru reducerea emisiilor de CO2 își pot consolida imaginea și pot câștiga încrederea clienților preocupați de sustenabilitate.
  • Eficiența energetică și economii financiare: Implementarea unor soluții și tehnologii orientate către reducerea emisiilor de CO2 garantează beneficii economice semnificative pe termen lung. Acestea includ economii de energie, reducerea costurilor operaționale și creșterea eficienței globale a afacerii.

Măsuri adoptate de companii pentru a diminua amprenta de carbon

Iată câteva exemple de măsuri adoptate de companii pentru a diminua amprenta de carbon:

  • Gestionarea eficientă a deșeurilor: Companiile care își efectuează activitățile în baza unor autorizatii de mediu, sunt obligate potrivit Ordonanței de Urgență 92/2021, să întocmească și să dețină un program de prevenire și reducere deșeuri. Acest program va trebui sa înglobeze o serie de practici si acțiuni de prevenire și reducere a cantității de deșeuri rezultate.
  • Trecerea la surse de energie regenerabilă: Multe companii își reduc amprenta de carbon prin trecerea la surse de energie regenerabilă. Aceasta le permite să reducă emisiile de gaze cu efect de seră generate prin utilizarea combustibililor fosili pentru alimentarea cu energie.
  • Îmbunătățirea eficienței energetice: Companiile adoptă măsuri pentru a îmbunătăți eficiența energetică a clădirilor și a proceselor lor de producție. Acestea includ: utilizarea de echipamente eficiente din punct de vedere energetic, implementarea sistemelor de gestionare a energiei și optimizarea proceselor de utilizare a energiei pentru a reduce consumul de energie și, implicit, emisiile de CO2.
  • Optimizarea lanțului de aprovizionare: Companiile examinează și optimizează lanțul de aprovizionare pentru a reduce emisiile de CO2. Aceste măsuri includ evaluarea și selectarea furnizorilor cu un angajament puternic față de sustenabilitate, reducerea distanțelor de transport prin localizarea strategică a producției și implementarea practicilor de transport eficiente.

Prin implementarea acestor acțiuni, companiile contribuie la protejarea mediului și la construirea unei economii mai sustenabile și mai puțin dependente de combustibilii fosili.

Concluzii

Eforturile companiilor în reducerea amprentei de carbon reprezintă un pas important în realizarea obiectivelor climatice internaționale. Colectiv, aceste măsuri contribuie la construirea unei economii globale mai sustenabile și la protejarea planetei noastre pentru generațiile viitoare.

Vezi si